Producten voor opdrachtgevers: organisaties die willen inkopen

Bloeii biedt verschillende producten aan die voor elke vraag op maat worden gemaakt.

Inkoopstrategie

Inkoopanalyse

 1. Inkoopsituatie in beeld
 2. mate van professionaliteit in kaart
 3. inkoopfunctie in beeld
 4. concrete aanbevelingen waarmee je direct structureel kunt besparen.

Inkoopbeleid

 1. Een beleidsplan op maat waarin we onder andere rekening houden met: governance, professionalisering, ethiek, in- en outsourcingsbeleid, inkoopvoorwaarden, rolverdeling, maatschappelijk verantwoord verkopen, inkoopmanagement, contractmanagement, elektronisch inkopen, hoe om te gaan met nieuwe ontwikkelingen en meer

Inkoopmanagement

 • Een proces voor aanbesteden
  Aanpak van inkoop, binnen een strategisch kader, rolverdeling FTE’s binnen inkoop,
  aanbestedingskalander voor de voortgang van aanbestedingen, connectie met contractmanagement.

Contractmanagement

 • Contractstrategie
  Strategisch plan van aanpak op hoofdlijnen, het managen van inkooprichtlijnen, sturing op KPI’s, connectie met inkoop
 • Contractuitnutting
  Sturing op KPI’s, voortgangbewaking, digitaal borgen van de aanbestedingscontracten
 • Generiek contractmanagement
  Bepalen niveau van contractmanagement, proces van contract managen, rolverdeling FTE’s, contractenoverzicht, connectie met inkoop.

Leveranciersmanagement

 • Generiek leveranciersmanagement
  Inregelen Leveranciersmanagement, proces van leveranciersmanagement, rolverdeling FTE’s, leveranciersoverzichten, connectie met inkoop- en contractmanagement.

Inkoopproces

 • We specificeren de behoefte:
  Inkoopstromen analyse, een marktonderzoek, opstellen van een plan van aanpak, opstellen van aanbestedingsstukken, aanbestedingsprocedure doorlopen, leveranciersselectie, aanvragen offertes, doorlopen beoordelingsprocedure, onderhandelen over het contract, contract afsluiten, contract implementeren, volgen van het inkoopproces, digitaal borgen van de aanbesteding.